• +48 505 682 179
  • powolanie@sluzki.pl

Powołanie - Kim być?

Powołanie? Co to jest? To najgłębsze pytanie, które każdy sobie zadaje – Kim jestem? Kim mam być? Chodzi o głębokie pytanie - Jakie ma być moje człowieczeństwo? 
I to pytanie wpisuje w nas Bóg. On powołując nas do życia pragnie byśmy osiągnęli pełnię człowieczeństwa, odkrywając prawdę o nas samych, jako umiłowanych dzieci Bożych na konkretnej drodze powołania.

Stwórca pragnie byśmy w Nim poznawali swoją wartość, piękno i upodobnienie do Niego. Bywa młody człowieku, że odkrywasz w sobie niedosyt. Może wręcz odkrywasz, że stanowisz w pewien sposób tajemnicę dla samego siebie. Może gdzieś w sercu czujesz niezrozumiałą tęsknotę i pragnienie miłości. Powołując, Bóg woła Ciebie po imieniu.

Jeśli spojrzymy na karty Biblii to odkryjemy, że powołanie każdego człowieka wiąże się z odkryciem kim jest w Bogu. Odkryciem swojej przynależności do Boga. To Bóg nadając nowe imiona postaciom Biblijnym jak np. Abrahamowi, Piotrowi czy Pawłowi ofiarowuje im nowe życie w Bogu i uzdalnia do konkretnej misji. Powołanie to nie wybór tylko sposobu życia, realizacji swoich pasji i celów. To świadome wejście w relację z Bogiem, by On dalej Cię stwarzał na swoje podobieństwo.

Powołania nie można zamknąć w jakiś ramach czasowych. Nie zaczyna się np. kiedy masz 18 lat i pytasz - co dalej? Twoje powołanie jest zapisane w sercu Boga już od wieków. Zaplanował Cię z miłości i dla miłości, i pragnie ten zamysł miłości wypełnić. W momencie kiedy Bóg powołał Cię do życia zaczyna je realizować na tyle, na ile Ty Mu na to pozwolisz. Nikt nie zastąpi Ciebie i Twego powołania do świętości. Owszem Bóg może powołać kogoś innego do spełnienia jakiejś misji, ale piękno i godność Twojego człowieczeństwa jest niepowtarzalna i niezastąpiona. Tylko w Tobie Bóg chce ukazać akurat w taki sposób swoją miłość.

Powołanie to moja indywidualna droga ciągłego odradzania się w jego miłości. Tylko Ty możesz odpowiedź Bogu i samemu sobie. To Twoje największe i najważniejsze pytanie – Kim jestem? Kim mam się stawać? Odpowiedzi na te pytania w pełni znajdziemy w niebie, gdyż teraz „jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy” 1J 3,2

Jak odkryć swoje powołanie?

Już niedługo pojawi się artykuł.

Podjęcie decyzji wejścia na drogę powołania.

Już niedługo pojawi się artykuł.

Różnorodność dróg.

Już niedługo pojawi się artykuł.

Powołanie Służki Maryi Niepokalanej

Już niedługo pojawi się artykuł.