• +48 505 682 179
  • powolanie@sluzki.pl

Chrystus Król, jaki i kogo?

Oczywiście nie chodzi o tego bajkowego w złotej koronie, z berłem, siedzącego na przepastnym tronie. Chodzi o Króla nie z tego świata. Króla, jak żaden inny, odzianego w szkarłat z koroną cierniową na głowie, poranionego i poniżonego. Takiego, który „nie miał wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.” Iz 53,1b-2 A równocześnie „odzianego w majestat i piękno”. Jego królowanie zaczyna się od wywyższenia na niezwykłym tronie – krzyżu, jako jedyna droga ku temu, by zasiąść po prawicy Ojca, gdzie poddane Mu zostanie wszystko. Ma władzę nad niebem i ziemią oraz wszystkimi stworzeniami, które je zamieszkują. Jednak najważniejszym miejscem Jego królowania niezmiennie pozostaje ludzkie serce. Spełnienie i dopełnienie królewskich pragnień. Fenomenem Jego panowania jest to, że pragnie pociągnąć wszystkich do siebie, aby i oni mogli doświadczyć królowania. Jest jednak pewne „ale” królowanie dla Jezusa to służba, oddanie się do końca drugiemu. Nie ma innego sposobu na doświadczenie Jego królowania, jak intronizacja serca pociągająca za sobą pełnię obowiązków i przywilejów tego wyjątkowego dworu. Bardzo dobitnie mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego „obowiązkiem społecznym chrześcijan jest szanowanie i pobudzanie w każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. Wymaga on od nich, by przyczyniali się do rozpowszechniania jedynej prawdziwej religii, która istnieje w Kościele katolickim i apostolskim. Chrześcijanie są powołani, by być światłością świata. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi” (KKK 2105). Nic tak dobrze nie ukaże istoty królowania Jezusa, jak ci, którzy zaznawszy go i praktykując ukażą go innym. I chyba ta myśl przyświecała Piusowi XI prawie 100 lat temu, gdy wprowadzał Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Siostry Służki