• +48 505 682 179
  • powolanie@sluzki.pl

Płock PanaMa!

„My jako pielgrzymi przybywamy dzisiaj tu z różnych kontynentów, miast i wsi. Dobrą Nowinę chcemy z mocą głosić światu. Każdy z nas jest Twoim misjonarzem”. Te słowa hymnu tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie zainspirowały wielu do nowego i dynamicznego spotkania z Bogiem. Były one inspiracją i dla nas, Sióstr Służek prowincji płockiej, aby włączyć się w przeżywanie tego czasu wraz z młodzieżą diecezji płockiej. W dniach 25-27 stycznia Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia zgromadziło kilkaset młodych osób, by w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem przeżyć swoje spotkanie z Bogiem żywym. „Tak jak Maryja chcemy odpowiedzieć "tak" na Twe wezwanie i Twój plan. Niebo się raduje i rozbrzmiewa śpiewem. Cała Ziemia chwali Twoje dzieła”. Zapatrzeni w Maryję i scenę Zwiastowania, poszukiwaliśmy dróg odpowiedzi Panu na Jego wezwanie i plan wobec nas. W świetny sposób rozjaśniali nam to zaproszeni goście, którzy głosili nam konferencje, zwłaszcza o. Tomasz Zamorski OP, w konferencji „Od stękania do działania, czyli o świadczeniu z mocą”. Zwrócił nam uwagę na nudę i bylejakość, które często zabijają jakąkolwiek próbę działania Boga w życiu człowieka i podkreślił, że KAŻDY z nas jest posłany, najpierw do tych, których Pan postawił wokół nas, a potem do innych. Nasze serca rozgrzewał też zespół Mocni w Duchu, który prowadził w tym czasie śpiew, modlitwy a także medytację Słowa Bożego. „Tak jak Maryja chcemy teraz razem pójść jako Kościół niosąc Twoją Miłość Młodzi świadkowie i uczniowie pełni wiary, radości, powołania!” Zapatrzeni w Eucharystycznego Pana, odpowiedzieliśmy „TAK” na Jego wolę, prosząc, by wlewał w nasze serca wiarę i ufność, że Jego miłość jest silniejsza od naszej słabości. Polecaliśmy Mu nasze życie, dziękując za to, że - jak powiedział Papież Franciszek - czyni nas „dziś” Kościoła, że liczy na nas „dziś” a nie „jutro” czy „w międzyczasie”. Ufamy, że to spotkanie przyniesie błogosławione owoce w życiu tych młodych świadków. Niech Maryja, Służebnica Pańska, prowadzi ich ścieżkami z Nazaretu do Nieba.

s. Urszula Pachucka